Barnplan - Emmabodamodellen

Målsättningen är att stimulera barn- och ungdomars språkutveckling, erbjuda kulturupplevelser med kvalitet till föräldrar och barn, öka intresset och kunskaperna om barn- och ungdomslitteratur, samt att bredda intresset för biblioteket.

Vi ska tillsammans med eleverna arbeta med informationskompetens för att ge dem verktyg och förutsättningar att bli delaktiga och påverkande i en demokratisk process. Vi ska medverka till en högre livskvalitet och utbildningsnivå i Emmaboda kommun.

Vi förutsätter

  • gemensam målsättning i bildningsnämnden.
  • att utgå från befintliga resurser med eventuellt ökad satsning
  • Genomförandet sker på samtliga bibliotek i Emmaboda kommun när så är möjligt.

0-6 månader

En gåvobok ges till alla nyfödda barn.

Nyblivna föräldrar är receptiva, vill ge sitt barn de allra bästa förutsättningar.

Därför erbjuder vi en gåvobok till alla nyfödda, en bok som passar barnet från 0 till 6 år, en bok att växa med, en alldeles egen ägandes bok. Vi erbjuder ”Barnens första bok”, alternativt ”Barnens Ramsbok ” utgivna av Litteraturfrämjandet.

Organisation: distriktssköterskan har kontakt med de nyblivna föräldrarna och kan fungera som länk till biblioteket. Sköterskan delar ut presentkort på boken till föräldrarna vid första hembesöket, boken hämtas på valfritt bibliotek i kommunen.

Bibliotekspersonalen får tillfälle att visa barnavdelningen och skapa kontakt med föräldrarna.

6-18 månader

- Babyträffar på Emmaboda bibliotek för alla barn i Emmaboda kommun

Målsättningen är att stimulera barns språkutveckling, bredda intresset och kunskapen för bibliotek, böcker och kultur. Vi vet att musik och språklekar är viktig för barns  tidiga språkutveckling. Vi vet också vad nära kroppskontakt betyder för barnet och föräldern.

Vi erbjuder tre olika teman per termin:

- Om böcker och bibliotek

- Babymassage

- Musik

3,5-5 år

- Sagostund på biblioteket i Emmaboda

Sagostund på Emmaboda bibliotek och vid efterfrågan på övriga bibliotek i kommunen. I sagostunden ingår även rim, ramsor och sånglekar.

Förskoleklass

- Föräldramöte i förskoleklass

Presenterar lästräningsböcker, poängterar vikten av högläsning med barnen. Presenterar bra barnböcker anpassade till barnens ålder.

Årskurs 3

-Enklare bibliotekskunskap

Samtliga tredjeklassare i kommunen får en enklare bibliotekskunskap.

Läslustinsats

- Förskoleklass - årskurs 3 och årskursk  4-6.

I samplanering med klassläraren görs ett urval av lämpliga böcker till eleverna. I planeringen ingår en analys av elevernas intresse och läsförmåga. Läslustinsatsen förutsätter att eleverna har lästid i skolan. Vi erbjuder minst två läslustinsatser,  en i Förskoleklass - årskurs 3, och en i årskurserna 4-6.

Årskurs 5

- Biblioteks- och informationskunskap

Samtliga femteklassare i kommunen erbjuds biblioteks- och informationskunskap på sitt bibliotek. Gärna i samband med elevens tema- eller forskningsarbete.  

Årskurs 6

Alla elever i årskurs 6 i hela kommunen erbjuds biblioteks- och informationskunskap på Emmaboda bibliotek.

Årskurs 7

- Informationssökning

Sökning i databaser, Internet och tryckta uppslagsverk samt genomgång av källkritik.

Årskurs 9

- Gåvobok till eleverna

Eleverna som går ut nian får ett presentkort på ett urval av ungdomsböcker.

Samverkan

Samverkan skola-bibliotek i Emmaboda kommun ska styras av årligen reviderade handlingsplaner.