Pressreader

Pressreader är en databas som innehåller cirka 7000 tidskrifter och dagstidningar på mer än 60 språk från fler än 120 länder.

Pressreader på biblioteket
På biblioteket kan du komma åt Pressreader utan inlogg på alla de publika datorerna.

Pressreader hemifrån
Du kan även ansluta till Pressreader hemifrån. Använd länken här nedan. Du kommer att behöva lånekortsnummer och PIN-kod.

Pressreader hemifrån

Pressreader som app
Med appen PressReader kan du koppla upp dig mot bibliotekets trådlösa nät och hämta din tidning. Den går sedan att läsa hemma eller på annan plats, off-line. Tidningarna är exakta kopior av de tryckta och kan läsas samma dag som tidningen ges ut. Genom appen du kan även ladda ner nya tidskrifter under 72 timmar efter besöket på biblioteket.

Pressreader för iPhone/iPad

Pressreader för Android

Instruktionsfilm för Pressreader