Elcykel

De flesta bilresorna är under 5 kilometer, säger statistiken. Om dessa resor försvinner och ersätts med en cykel har miljön vunnit mycket. Med en elcykel kan du ersätta en bilresa på 1 mil utan att behöva bli ofräsch när du kommit fram.

En elcykel är en vanlig cykel med en motor på, motorn hjälper dig upp till 25 km/h då den slår av. Körsträckan för just den cykeln vi lånar ut ligger mellan 6-7 mil med hjälpmotorn vid ett fulladdat batteri.

Dina skyldigheter när du lånar elcykeln

 • Du ansvarar själv för att följa alla gällande trafikregler. Det är även ditt ansvar om du skadar dig själv, andra personer eller egendom när du lånar cykeln.
 • Lås cykeln när den inte används.
 • Förvara cykeln inomhus under natten.
 • Lånet är begränsat till tre dygn, max två gånger per månad.
 • Stöld eller förlust måste meddelas till biblioteket omedelbart.
 • Vid stöld eller förstörelse kan du bli ersättningsskyldig, om du inte följt dessa regler.
 • En förseningsavgift på 100 kr/dag tas ut från och med första dagen vid försening.

Så går det till att låna elcykeln

 • Du måste ha fyllt 18 år.
 • Du måste vara inskriven som låntagare på biblioteket och kunna visa giltig legitimation.
 • Vid utlån lämnar du en kontant deposition på 300 kronor som får tillbaka vid återlämning.
 • Det går inte att reservera cykeln eller boka den till ett visst datum.
 • Det finns även en cykelhjälm att låna. Glöm inte att använda den!

Elcykel