Elisabeth Bergstrand-Poulsen (1887-1955)

Ursprung
Elisabeth Bergstrand-Poulsen föddes den 12 november 1887. Hon växte upp som näst äldst bland sex syskon i en socialt medveten familj. Familjen bodde i lärarbostaden på andra våningen i sockenstugan i Långasjö, fadern var kantor.  I sockenstugan finns idag en hel del av hennes verk att se, liksom i Långasjö kyrka belägen mittemot sockenstugan.
Elisabeth tycks tidigt ha gjort iakttagelser av livet på kyrkbacken. Dessa minnesbilder använde hon senare som motiv på sina målningar och skildrade i sina böcker.

Utbildning och resor
1906 började Bergstrand-Poulsen på Tekniska skolan i Karlskrona, där hon ägnade sig åt målning och modellering. Hennes lärare tyckte hon visade anlag för skulptur och de rådde henne att söka till Konstakademien i Stockholm. 1909 blev hon antagen i skulptörklassen där. Varför det blev skulptur och inte måleri var också av ekonomiska skäl, då måleri var dyrare.
Hon började snart måla porträtt på beställning och finansierade till stor del sin vistelse i Stockholm på så sätt.
Genom stipendier fick Bergstrand-Poulsen möjlighet att göra studieresor till andra länder, som Algeriet, Frankrike och Italien. Hon arbetade i marmor och men fick allt större lust att måla.

Familjen
På en av sina studieresor träffade hon sin blivande man, den danske bildhuggaren Axel Poulsen. På Elisabeths 30-årsdag vigdes de i Långasjö kyrka. Deras båda söner föddes 1918-1920.
Familjen hade sitt hem i Charlottenlund norr om Köpenhamn. Där byggde Elisabeth och Axel sitt speciella hus Klostret, byggt i tre etapper under 8-9 år. Varje del av hus och trädgård var väl genomtänkt och ett verk av makarnas gemensamma arbete och konst.

Målning och författarskap
Sin första utställning hade Bergstrand-Poulsen i Stockholm i mars 1917, nästa våren 1918. Där visades både skulptur och målningar. Hon visade arbeten från sina resor, men också många tavlor med motiv från Långasjö. 
Som författare debuterade Elisabeth Bergstrand-Poulsen 1926 med boken Värendskvinnor från Långasjö socken i bilder och ord. Samtidigt hade hon en utställning i Stockholm med samma motiv som i boken. Både boken och målningarna togs väl emot och Bergstrand-Poulsen blev erkänd över hela Sverige. Hon fortsatte nu med målning och författarskap. 
Hennes färgstarka målningar, både olja och akvarell, har ofta motiv från vardag och helg i bondesamhället. Hon målade också mycket porträtt. 
Så gott som varje år gav Bergstrand-Poulsen ut en ny bok. Utgivningen kom att bestå av 18 böcker fram till 1951. Det var Värendsböcker såväl som noveller och romaner. Fem av hennes böcker har översatts till engelska, tyska och holländska.  Också i böckerna skildrar Bergstrand-Poulsen till stor del sin småländska hembygd och sin beundran för det tålmodiga och fromma folket där. Hon önskade genom sitt författarskap ge en ljus och trygg motvikt till sin tids mörkare händelser och snabba förändringar.

Kända konstverk
Ett av Bergstrand-Poulsen största konstverk är gobelängen Kvinnans årstider. Kartongen till väven mätte 5,6x3,2 meter. Gobelängen vävdes på Barbro Nilssons ateljé i Stockholm och en av väverskorna var från Långasjö. Gobelängen var färdig 1953 och eftersom den ansågs för stor för residenset i Växjö, där Elisabeth tänkt sig den, skänktes den till Smålands museum i Växjö där den hängde i trapphallen i många år. 
Gobelängen förvarades därefter nedpackad i museets magasin i 20 år, men den 15 november 2014 återinvigdes gobelängen och kunde åter ses på Smålands museum. Detta sedan den, med bidrag från Elisabeth Bergstrand-Poulsensällskapet, rengjorts och konserverats. Kartongen finns att se i sockenstugan i Långasjö. 
Bergstrand-Poulsen målade två altartavlor. Den stora altartavlan finns i Långasjö kyrka och överlämnades dit som gåva av Axel Poulsen 1957. Den mindre altartavlan finns placerad i Högstorps kyrka i Växjö.

Elisabeth Bergstrand-Poulsen-sällskapet
Vi vill gärna hänvisa till Elisabeth Bergstrand-Poulsen-sällskapets informativa hemsida: 
www.ebpsallskapet.se

Mer om Elisabeth Bergstrand-Poulsen
Som källor till texten om Bergstrand-Poulsen har använts Axel Bergsstrands biografi över sin syster. Biografins titel är Elisabeth Bergstrand-Poulsen – konstnär och författare. Vidare har använts en artikel med titeln Värendsböckernas författarinna skriven av Axel Bergstrand. Artikeln finns i Långasjökrönikan 1968 och även i boken Långasjö igår och idag (1984). 
En annan artikel som använts är Elisabeth Bergstrand-Poulsen – en eldsjäl, nära vulkanutbrott! (Träskoposten 2009:2) av Melsene Laux och Annika Hjalmarsson, liksom den av Melsene Laux sammanställda foldern med titeln Gertrud och Elisabeth – författare och konstnärer från Långasjö.
För vidare läsning rekommenderas också hennes självbiografiska betraktelser i boken Hök, får jag låna dina vingar.

Elisabeth Bergstrand-Poulsens utgivning
Värendskvinnor från Långasjö socken   1926
i bilder och ord       
Värendsmän från Långasjö socken   1927
i bilder och ord            
Livets och årets festdagar   1928
Historier om gamla människor och unga  1930
Den rika vardagen i bilder och ord  1931
Hjältar och hjältedåd   1933
Glad och god skall människan vara – och stark 1934
Lovsång till träorkester   1935
Väven    1936
Kronan    1937
Människorna och klockorna. Livsfragment 1939
Hök, får jag låna dina vingar  1940
Nattens drottning   1941
Se, människan! Livsfragment  1943
Tre högtider    1945
Sången    1947
Oväntad revolt   1949
Hustru    1951