Emmabodasamlingen

Om Emmabodasamlingen

I Emmaboda biblioteks lokalsamling finns möjlighet att fördjupa sig i allt som har med vår bygd att göra. I samlingen finns bevarat äldre lokalhistoriskt material, och den kompletteras ständigt med nya böcker som ges ut. Här finns hembygdsböcker, biografier om människor från bygden, böcker av Vilhelm Moberg och av Långasjöförfattarna Elisabeth Bergstand-Poulsen och Gertrud Lilja och mycket annat. Här finns också böcker om närliggande orter. 

Böckerna i Emmabodasalingen är inte för hemlån, men många av titlarna finns även på bibliotekets öppna hyllor för hemlån.

Böcker av och om Vilhelm Moberg har en alldeles egen hylla i anslutning till Emmabodasamlingen.

Emmabodaförfattare

Emmabodabygden har en lång och stolt litteraturtradition med flera kända författare.

Elisabeth Bergstrand


Birger Franzén


Peter Lejon
Gertrud Lilja
Vilhelm Moberg
Gunilla Håkansson
Lena Peterson Engseth
Malin Lundqvist Gunnarsson

Hembygdsföreningar och litterära sällskap i Emmaboda kommun

Algutsboda hembygdsförening

Emmaboda hembygdsförening

Långasjö hembygdsförening

Vissefjärda hembygdsförening

Vilhelm Moberg-sällskapet

Elisabeth Bergstrand-Poulsen-sällskapet

Emmabodafilmer
På Emmaboda bibliotek finns en samling hembygdsfilmer.

På Hökens vingar – en film om Elisabeth Bergstrand-Poulsen, författare och konstnär från Långasjö, inspelad 2010 (dvd)

Glasformgivarna och brukspatronen 2006 (dvd)

"Det är ett helvete att vara romantiker" – ett porträtt av Gunnar Ljung, konstnär från Emmaboda, inspelad 1983 (dvd)

MasterPiece - The Art of Carl Cunningham-Cole Se filmen

Algutsboda sockenfilm D. 1 1988 (vhs)

Algutsboda sockenfilm D. 2 1988 (vhs)

I Dackebygd : en film om Vissefjärda, hantverksfilm från 1950 (vhs)

I Dackebygd : en film om Vissefjärda, inspelad 1949 (vhs)

I Dackebygd : en film om Vissefjärda, inspelad 1969, om kommunsammanslagningen (vhs)

Ekberg, Olle, Glasbruksfilmer, fönsterglasblåsning i Gullaskruv 1941, produktion av planglas på Emmaboda glasverk 1943, Transjö hytta (dvd)

Filmer från olika evenemang och även vardagsliv i Emmaboda gjorda av Gotthard Karlsson finns i två delvis överlappande uppsättningar:

Gotthard Karlssons filmer, box 1-11, överförda från smalfilm till dvd, saknar ljud
o Box 1: 1950-talet m.m.
o Box 2: Köpmannaföreningen m.m. 1955-1960
o Box 3: 1960-tal med Lions
o Box 4: 1960-talet och Lasse Holmqvist 1979
o Box 5: Amerikaresan
o Box 6: 1960- och 70-tal
o Box 7: Hembygd och hantverk på 1960-talet
o Box 8: Emigration
o Box 9: Blandat från 1970-talet
o Box 10: Hembygdsdagar från 1970-talet
o Box 11: Diverse korta filmklipp

 Filmer från Emmaboda, box 1-14, överförda från smalfilm till dvd med pålagda berättarröster
o Box 1: Karneval m.m.
o Box 2: Karneval m.m. 
o Box 3: Gamla Emmaboda
o Box 4: Gamla Emmaboda och gammal vardag
o Box 5: Midsommar på Bökön, konst och hemslöjd
o Box 6: Köpmannaföreningen
o Box 7: Orientering
o Box 8: Brandkåren och brandövning m.m.
o Box 9: Emmaboda musikkår och annan musik
o Box 10: Neikters m.m.
o Box 11: Neikters, trafikskolan m.m.
o Box 12: Glasverket, Lions m.m.
o Box 13: Utvandrarna i Nettja och Törsbo
o Box 14: Bilderna får liv 1984