För föräldrar

Böcker utvecklar barns språk, ordförråd och fantasi! Med rim, ramsor och visor hjälper man det nyfödda barnet att höra rytmen i språket. Enklare pekböcker hjälper barnet att sätta ord på vardagliga saker. Ju mer innehållsrika böckerna är blir desto mer utvecklas språk och ordförråd. Förmågan att uttrycka sig ökar, fantasin väcks och förmågan att förstå vad andra menar och varför de handlar som de gör blir större.

Nya böcker om barnuppfostran och föräldrarskap

Visa fler titlar...