Gunilla Håkansson (1944-)

Gunilla Håkansson (1944 -)

Gunilla Håkansson, eller Gunilla Henny Håkansson, är konstnär och författare, baserad i Emmaboda. Hon växte upp i Lindås och har sin utbildning huvudsakligen från Paris och professor Yankel vid Konstakademin. Som konstnär har hon ställt ut bland annat vid Salon Comparaisons 84/Groupe Yankel i Paris, Svensk-franska vårsalongen i Paris, Sydosten, Kalmar konstmuseum, Liljewalchs vårsalong, New Sweden 350 år i Wilmington, Delware. Hon har medverkat i en samlingsutställning i Tel Aviv och haft en separatutställning i Jerusalems stads konstgalleri.

Håkansson har deltagit i kulturutbyten mellan Sverige och Israel och i konstprojekt för barn. Hon har bland annat gjort den animerade kortfilmen Det långa frieriet, dockteatern Under och dunder med Elia och bildspelet Se, jag gör allting nytt. De bibliska berättelserna är en viktig inspirationskälla, liksom hennes livskris i samband med cancerdiagnosen.

I boken Jerusalem samlar Håkansson teckningar från en resa i staden 1998, och i Ansikte mot ansikte samsas bilderna med egna dikter. Det går också att höra henne läsa dikter på dvd-inspelningarna Livlina och Upp och sjung din sång, Deborah!.

Gunilla Håkansson har ett stark lokalhistoriskt intresse och medverkar regelbundet i Vissefjärda hembygdsförenings årsskrift I Dackebygd sedan 1988. Där har också dikter ur samlingen Ansikte mot ansikte publicerats (2015 – 2019).

Böcker
Yerushalayim/Jerusalem (1999)
Ansikte mot ansikte (2019)

På dvd
Det långa frieriet (animerad kortfilm, 1993)
Livlina (dikter, 2016)
Upp och sjung din sång, Deborah! (vernissagekonsert till konstutställning, 2019)

Texter i I Dackebygd
”Några Krumstorpssyskons öden och äventyr i Amerika”, I Dackebygd 1988, s 49-56.
”Helges villa”, I Dackebygd 1990, s 57-62.
”Gubba-Johan” och ”Ligghönan”, I Dackebygd 1996, s 106-109.
”Minnen från Emmabo”, I Dackebygd 1997, s 71-77.
”Kanotfärden”, I Dackebygd 2007, s 90-93.
”Jerusalem tur och retur”, I Dackebygd 2009, s 168-174.
”När jag var liten”, I Dackebygd 2010, s 91-96.
”Håkanssons Conditori – Bagarbarn”, I Dackebygd 2011, s 44-53.
”En lantis kommer till stan”, I Dackebygd 2012, s 77-90.
”Gömstället”, I Dackebygd 2014, s 17-24.
”Hembygdsarv med kraft i kristid”, I Dackebygd 2019, s 77-79.