Gymnasiearbetet

Här hittar du hjälp för att skriva ditt gymnasiearbete. Önskar du handledning i informationssökning, kontakta Åsa, asa.svensson@emmaboda.se eller 0471-24 92 05.

Informationssökning

Google Scholar

DIVA-portal

Uppsök

Libris

Källhantering

APA

Harvard

Oxford

Libris - för hjälp att skriva källförteckning