Fjärrlån

Nya riktlinjer för fjärrlån
Från och med den 31 maj 2019 blir det ingen mer organiserad transport mellan biblioteken utan vi får skicka varje fjärrlån som paket med posten. Det betyder mycket extra jobb och högre transportkostnader. Regionbiblioteken i Kalmar, Blekinge och Kronobergs län håller på att arbeta fram ett nytt avtal, men det blir troligtvis inte färdigt förrän under hösten.

Under en period måste vi därför ändra på vår fjärrlånspolicy enligt följande:

För dig som studerar gäller inte dessa riktlinjer. Studerande fjärrlånar som vanligt.

  • Vi kan tyvärr inte återlämna material ni lånat i annan kommun.
  • Vi måste tyvärr begränsa antal fjärrlån per person till fyra aktiva lån åt gången.
  • Inga fjärrlån av populärlitteratur nyare än två år.
  • Inga lån av många titlar av samma författare till evenemang eller dylikt: författarbesök, bokcirklar, bokpra.t
  • Vi fjärrlånar inte böcker som finns i vårt bestånd, det inkluderar våra e-medier.

Allmänt om fjärrlån
Ett fjärrlån är ett lån från ett annat bibliotek. Om boken som efterfrågas inte finns på Emmaboda bibliotek, eller på något av kommunens övriga bibliotek, kan den i de flesta fall fjärrlånas. För att fjärrlåna behövs ett lånekort i Emmaboda kommun. Du behöver inte vara bosatt i kommunen för att få ett lånekort.

Omlån av fjärrlån
Det går att låna om fjärrlån. Kontakta ditt bibliotek via e-post, telefon eller genom ett besök om du vill låna om. Du kan inte låna om själv via ditt konto hos oss på webben eftersom din förfrågan först måste behandlas av det ägande biblioteket som bestämmer om ett fjärrlån kan lånas om eller inte. 

Biblioteket fjärrlånar inte
1: Filmer eller annat material vars licenser är bundna till ett visst bibliotek.

2: Periodika och tidskrifter. Hela nummer fjärrlånas inte. Undantaget enskilda artiklar som kan beställas eller skrivas ut ifrån tidningens hemsida. För vetenskapliga artiklar hänvisas du till universitetsbibliotek. Kom gärna med förslag om det finns någon tidskrift du tycker att ditt bibliotek ska ha.

3: Nyutkommet material. Dessa hänvisas i regel till den ansvarige för inköpsförslag.

Söka i andra kataloger
Hittar du inte boken du letar efter i Emmaboda biblioteks katalog? Biblioteken i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län samarbetar kring fjärrlånen. Försök gärna att söka i de sammanslagna bibliotekskatalogerna som hittas här.

kalmar.regionbibliotek.se (biblioteken i Kalmar län.)

sydostbiblioteken.se (biblioteken i Blekinge-Kronoberg.)

Observera att du inte kan logga in på dessa sidor. Fjärrlånenasökan måste fortfarande lämnas till biblioteket i Emmaboda.

Libris
Hittas inte boken du söker efter varken i Kalmar, Kronobergs eller Blekinge län, kan fjärrlån genom Libris bli aktuellt. Libris är en katalog med böcker från bibliotek över hela Sverige. Sveriges nationalbibliotek, Kungliga biblioteket, driver Libris.

Bra att veta om fjärrlån via Libris
1: Biblioteken i Emmaboda fjärrlånar inte böcker ifrån Libris om boken redan finns i Emmabodas bestånd. Detta gäller även bibliotekets elektroniska böcker.

2: En del bibliotek som är anslutna till Libris lånar inte ut skönlitteratur.

3:  Många Libris-bibliotek stänger ned fjärrlåneverksamheten under sommaren. Då kan det ta lång tid för boken att komma fram.