Fjärrlån

Allmänt om fjärrlån

Ett fjärrlån är ett lån från ett annat bibliotek. Om boken som efterfrågas inte finns på Emmaboda bibliotek, eller på något av kommunens övriga bibliotek, kan den i de flesta fall fjärrlånas. För att fjärrlåna behövs ett lånekort i Emmaboda kommun. Du behöver inte vara bosatt i kommunen för att få ett lånekort.

Avgifter

Att beställa fjärrlån kostar inget för dig som låntagare, biblioteket betalar kostnaderna. 

Omlån av fjärrlån

Om du vill låna om kontaktar du ditt bibliotek via e-post, telefon eller genom ett besök innan lånetiden går ut. Du kan inte låna om själv via ditt konto hos oss på webben eftersom din förfrågan först måste behandlas av det ägande biblioteket som bestämmer om ett fjärrlån kan lånas om eller inte. 

Biblioteket fjärrlånar inte

1: Filmer eller annat material vars licenser är bundna till ett visst bibliotek.

2: Periodika och tidskrifter. Hela nummer fjärrlånas inte. Undantaget enskilda artiklar som kan beställas eller skrivas ut ifrån tidningens hemsida. För vetenskapliga artiklar hänvisas du till universitetsbibliotek. Kom gärna med förslag om det finns någon tidskrift du tycker biblioteket ska prenumerera på.

3: Nyutkommet material. Dessa hänvisas i regel till den ansvarige för inköpsförslag.

Söka i andra kataloger

Hittar du inte boken du letar efter i Emmaboda biblioteks katalog? Biblioteken i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län samarbetar kring fjärrlånen. Försök gärna att söka i de sammanslagna bibliotekskatalogerna som hittas här.

kalmar.regionbibliotek.se (biblioteken i Kalmar län.)

sydostbiblioteken.se (biblioteken i Blekinge-Kronoberg.)

Observera att du inte kan logga in på dessa sidor. Fjärrlånenasökan måste fortfarande lämnas till biblioteket i Emmaboda.

Libris

Hittas inte boken du söker efter varken i Kalmar, Kronobergs eller Blekinge län, kan fjärrlån genom Libris bli aktuellt. Libris är en katalog med böcker från bibliotek över hela Sverige. Sveriges nationalbibliotek, Kungliga biblioteket, driver Libris.

Bra att veta om fjärrlån via Libris

1: Biblioteken i Emmaboda fjärrlånar inte böcker ifrån Libris om boken redan finns i Emmabodas bestånd. Detta gäller även bibliotekets elektroniska böcker.

2: En del bibliotek som är anslutna till Libris lånar inte ut skönlitteratur.

3:  Många Libris-bibliotek stänger ned fjärrlåneverksamheten under sommaren. Då kan det ta lång tid för boken att komma fram.

Vill du fjärrlåna eller lämna ett inköpsförslag?

Logga in här och gör en fjärrlåneansökan eller ett inköpsförslag