Fjärrlåneansökan och Inköpsförslag

 Logga in och lämna en fjärrlåneansökan eller ett inköpsförslag

böcker

Allmänt om fjärrlån

Har biblioteken i Emmaboda kommun inte boken som du vill låna kan den i de flesta fall fjärrlånas.

Ett fjärrlån är ett lån som Emmabodabiblioteken gör från ett annat bibliotek. För att fjärrlåna behöver du ett lånekort i Emmaboda kommun. Det är gratis att få lånekort och du behöver inte vara bosatt i kommunen.

För att fjärrlåna måste du lämna in bokens uppgifter till oss. Vid beställning av böcker ange författare, titel, utgivningsår och gärna ISBN-nummer. Du måste vara inloggad för att göra detta.

Vad kan du fjärrlåna?

  • Böcker på svenska och andra språk
  • Ljudböcker
  • Regionalt inlästa talböcker
  • Artiklar kan du i första hand söka i databasen Mediearkivet/Retriever gratis via biblioteket. Det går att beställa artiklar ur tidningar*, men i vissa fall kan det förekomma en kostnad. För vetenskapliga artiklar hänvisas du till något av universitetsbiblioteken.

          *Artiklar erhålles endast som utskrift i pappersform av upphovsrättsliga skäl

Vad kan du inte fjärrlåna?

  • Filmer eller annat material vars licenser är bundna till ett visst bibliotek fjärrlånas ej.
  • Periodika och tidskrifter. Hela nummer av tidskrifter fjärrlånas inte. Undantag kan vara enskilda artiklar.
  • Nyutkommet material fjärrlånas ej – ansökningar betraktas som inköpsförslag och hänvisas till den ansvarige för detta.

Beställa fjärrlån

Du kan göra din fjärrlånebeställning via bibliotekets hemsida under Fjärrlåneansökan/inköpsförslag som du hittar under Bibliotekets tjänster.  

Gå till ansökningsformuläret

  • Du behöver då ditt lånekortsnummer och en PIN-kod för att logga in.
  • Vid beställning av böcker ange författare, titel, utgivningsår och gärna ISBN-nummer.
  • Kontrollera uppgifterna i någon av bibliotekskatalogerna ovan.

Vid komplicerade beställningar ange källa. Detta gäller både vid beställning direkt till personal i biblioteket och via hemsidan. Om något är oklart – kontakta personalen så hjälper vi dig gärna.

Leveranstid

Det tar mellan 7-10 dagar för fjärrlån och ungefär två veckor för inköpsförslag. Kontakta ditt bibliotek om du tycker att det dröjer.

Reservationsmeddelande

Biblioteket meddelar dig när ditt fjärrlån har kommit fram. Du kan få reservationsmeddelande som brev, e-post eller SMS.

Villkor för fjärrlån

1: Lånetid. Lånetiden bestäms av biblioteket fjärrlånet är beställt ifrån och kan i hög grad variera. Du kan se dina lånetider på kvittot du får när du lånar boken eller på Mina sidor på Emmaboda biblioteks hemsida.

2: Omlån. Som låntagare kan du inte själv låna om fjärrlån. Kontakta Emmaboda bibliotek så hjälper vi dig med detta. Går boken inte att låna om, så måste den återlämnas så snart som praktiskt möjligt.

3: Kostnad. Fjärrlån är gratis för våra låntagare, biblioteket står för kostnaderna.

4: Om boken inte kommit i tid. Det är ditt ansvar som låntagare att kontakta Emmaboda bibliotek för att få besked om hur det går med ditt fjärrlån. Ibland har biblioteken vi lånar böcker ifrån kö på den aktuella boken och ibland medger de inte fjärrlån.

5: Återlämning. Fjärrlån som du har reserverat och hämtat från biblioteken i Emmaboda kommun kan återlämnas till något av biblioteken inom kommunen. Du får dock inte lämna tillbaka böcker du lånat från ett bibliotek utanför Emmaboda kommun hos oss, då återlämnas inte boken korrekt.

6: Ersättning vid förlust. Bryter du mot lånetidreglerna eller om boken skadas i din vård kan du bli ersättningsskyldig. Avgiften för ej återlämnade eller skadade fjärrlån är 500:-.

7: Ej hemlån. Särskilda lånevillkor kan gälla för vissa fjärrlån. Det kan förekomma att boken endast får läsas på plats på biblioteket.

 Läs om vår personuppgiftspolicy