INFORMATION TILL DIG SOM RESERVERAR MEDIER

Löpnummer


När du reserverar medier hos oss skickar vi dig ett meddelande om när du ska hämta din reservation, detta meddelande innehåller ett Löpnummer. Från och med 1 april hämtar du dina reservationer med detta löpnummer och inte på ditt namn.

På Emmaboda bibliotek kan du hämta reservationer på reservationshyllan vid entrén.
Varje reservation får ett löpnummer och står på hyllan i nummerordning.

Glöm inte att låna, böckerna är inte utlånade. 

UNDANTAG: FJÄRRLÅN
Fjärrlån fortsätter du att hämta vid informationsdisken.

den 31 mars 2021