Informationssökning

Länkar och tips för elever på VMG

Google Scholar - ger träffar på vetenskapliga texter, utan reklam och sponsrade träffar

DIVA-portal - databas med vetenskapliga artiklar och uppsatser från svenska högskolor och universitet

Uppsök - databas med uppsatser från svenska högskolor och universitet

Mediearkivet/Retriever - tidningsartiklar från svenska dagstidningar. Kräver inloggningsuppgifter, kontakta skolbibliotekarien för hjälp. 

Libris - databas med litteratur från svenska högskolor och universitet. Går inte att låna härifrån direkt, men skolbibliotekarien kan fjärrlåna åt dig.

Skriv en loggbok under tiden du söker information till ditt arbete, för att kunna gå tillbaka till dina tidigare sökresultat. 

Använd gärna dokumentet "Söklogg", som du får av din lärare.