Informationssökning

Tips på databaser och sökfunktioner du kan använda i skolarbetet.

Sökfunktioner och databaser

Google Scholar - ger träffar på vetenskapliga artiklar och uppsatser från hela värdlen, utan reklam och sponsrade träffar. En del texter finns som fulltext, andra texter måste man betala för.

DIVA-portal - databas med vetenskapliga artiklar och uppsatser från svenska högskolor och universitet. En del texter finns i fulltext. 

Mediearkivet/Retriever - tidningsartiklar från svenska dagstidningar. Kräver inloggningsuppgifter, kontakta skolbibliotekarien för hjälp. 

Libris - databas med litteratur från svenska högskolor och universitet. Går inte att låna härifrån direkt, men skolbibliotekarien kan fjärrlåna åt dig.

Viktiga begrepp

Peer review - Referensgranskning. Om en vetenskaplig artikel eller uppsats är markerad som "peer review" så har texten granskats av experter inom  ämnet innan den publierats. Ett slags kvalitetsmärke. Hur man ser att en artikel är peer reviewed skiljer sig åt mellan olika databaser och söktjänster.

Intersubjektivitet - Ett centralt begrepp inom vetenskapligt arbete. Att en hypotes ska kunna testas likvärdigt. Till exempel. En annan person ska kunna använda samma metoder och använda samma data som du gör för att nå samma slutsatser.

Tips   

Skriv en loggbok under tiden du söker information till ditt arbete, för att kunna gå tillbaka till dina tidigare sökresultat. 

Använd gärna dokumentet "Söklogg", som du får av din lärare.