Källhantering

När du skriver rapporter, som till exempel gymnasiearbetet är det viktigt att ange vilka källor du har använt som underlag till texten. Du ska referera till dina källor i texten och även sammanställa dem i en källförteckning sist i rapporten.

Det finns flera olika stilar som används för att hänvisa till källor. Här presenteras tre olika: APA, Harvard och Oxford. Fråga den ansvariga läraren vilken stil du ska använda. Var noga med att hålla dig till samma stil i hela arbetet, växla inte mellan flera olika. Och kom ihåg att plagiera, att kopiera ur en källa utan att referenshänvisa ordentligt, är ett regelbrott inom många utbildningar.

APA

I APA anger du referenserna inom parentes i den löpande texten. 

Det ska se ut så här:

(Ericson, 2014)

Enligt Ericson (2014) är det viktigt.... (om du nämner namnet i texten). 

I källförteckningen skriver du så här:

Ericson, B. (2014). Gymnasiearbetet: högskoleförberedande program : en lathund. Förlags AB Björnen.

Här finns en länk till Karolinska Institutet som har en bra guide för hur du ska skriva: https://tools.kib.ki.se/referensguide/apa/ 

Harvard

I Harvardstilen anger du referenserna inom parentes i den löpande texten. 

Det ska se ut så här:

(Ericson 2014, s 16)

Enligt Ericson (2014, s 16) är det viktigt... (om du nämner namnet i texten)

I källförteckningen skriver du så här:

Ericson, Björn (2014). Gymnasiearbetet: högskoleförberedande program : en lathund. Förlags AB Björnen

Här finns en länk till Högskolan i Borås som har en bra guide för hur du ska skriva: https://www.hb.se/biblioteket/akademiskt-sprak/referera-till-kallor/guide-till-harvardsystemet/

Oxford

I Oxfordstilen använder du en upphöjd siffra (not) i den löpande texten, och fotnot längst ner på sidan. 

Det ska se ut så här:

¹ Björn Ericson, Gymnasiearbetet: högskoleförberedande program : en lathund, s. 16.

I källförteckningen skriver du så här:

Ericson, Björn, Gymnasiearbetet: högskoleförberedande program : en lathund, Förlags AB Björnen, 2014

Uppsala universitet har en bra guide för hur du ska skriva : https://libguides.ub.uu.se/referensguiden/oxford

LIBRIS-katalogen

Om du är osäker på hur du ska skriva i källförteckningen, kan du söka upp publikationen i Libris-katalogen och klicka på "Skapa referens": https://libris.kb.se/

Då får du hjälp för alla tre referensstilarna.