Källhantering

När du skriver rapporter, som till exempel gymnasiearbetet är det viktigt att ange vilka källor du har använt som underlag till texten. Du ska referera till dina källor i texten och även sammanställa dem i en källförteckning sist i rapporten.

Det finns flera olika stilar som används för att hänvisa till källor. Här presenteras tre olika: APA, Harvard och Oxford. Fråga den ansvariga läraren vilken stil du ska använda. Var noga med att hålla dig till samma stil i hela arbetet, växla inte mellan flera olika. Och kom ihåg att plagiera, att kopiera ur en källa utan att referenshänvisa ordentligt, är ett regelbrott inom många utbildningar.

APA

I APA anger du referenserna inom parentes i den löpande texten. 

Det ska se ut så här:

(Ericson, 2014)

Enligt Ericson (2014) är det viktigt.... (om du nämner namnet i texten). 

I källförteckningen skriver du så här

Ericson, B. (2014). Gymnasiearbetet: högskoleförberedande program : en lathund. Förlags AB Björnen.

Karolinska Institutet har en bra guide för hur du ska skriva enligt APA-stilen

Harvard

I Harvardstilen anger du referenserna inom parentes i den löpande texten. 

Det ska se ut så här:

(Ericson 2014, s 16)

Enligt Ericson (2014, s 16) är det viktigt... (om du nämner namnet i texten)

I källförteckningen skriver du så här

Ericson, Björn (2014). Gymnasiearbetet: högskoleförberedande program : en lathund. Förlags AB Björnen

Högskolan i Borås har en bra guide för hur du ska skriva

Oxford

I Oxfordstilen använder du en upphöjd siffra (not) i den löpande texten, och fotnot längst ner på sidan. 

Det ska se ut så här:

¹ Björn Ericson, Gymnasiearbetet: högskoleförberedande program : en lathund, s. 16.

I källförteckningen skriver du så här

Ericson, Björn, Gymnasiearbetet: högskoleförberedande program : en lathund, Förlags AB Björnen, 2014

Uppsala universitet har en bra guide för hur du ska skriva

Tips

De flesta sökfunktoner och databaser har ofta funktionen "Skapa referens", "citera", "referera" eller liknande. Trycker du på den så borde det dyka upp en färdig referens du kan kopiera och klistra in i din källförteckning. Ofta går att välja mellan de olika stilarna.