Länkar och tips

world


Litteratur:

BIBBLAN GUIDAR om du vill veta mer om något

- BARNENS BIBLIOTEKKom igång med barnerns bibliotek

BOKINO, Böcker och inspiration för barn

- RUNEBERG, digitala böcker från hela världen

- POLYGLUTT (app)  böcker för förskolebarn

- ARTIKELSÖK, sök bland tusentals artiklar  

- LITTERATURBANKEN, allt om det svenska skönlitterära arvet 

- POLARBIBBLO, Läsa, lyssna, skriva, rita, spela

BOKCIRKLAR

Litteratur på flera språk:

VÄRLDENS BIBLIOTEK, Läs och lyssna på böcker på flera språk 

- RUNEBERG, böcker från hela världen

- WORLD STORIES

- GUTENBERG

- LIT2GO, stories and poems in Mp3 (audiobook) format

- SHORT STORIES 

- THOUGHTAUDIO, Listen to audio books


- OPEN LIBRARY BOOKS

Tidningar:

- Läs tidningar och tidskrifter med lånekort och pinkod

Nyheter på lättläst svenska   

Sök bland svenska dagstidningar 


Kultur:

Källkritik:

Källkritik är jätteviktigt i tider när det är så mycket som är osäkert. Här har vi samlat några länkar som kan hjälpa dig med att både tänka mer källkritiskt och lära dig mer om internet. 

  • Statens medieråd   Här kan du lära dig mer om MIK, medie- och informationskunskap, källkritik och vad kan och inte kan göra på nätet enligt lag.
  • Internetkunskap    Internetstiftelsen ger här råd och information om internet samt hur man ska tänka källkritiskt.
  • Källkritikbyrån    Denna sida granskar påstående och rykten som får fart på framför allt sociala medier.
  • Digitala lektioner     Lektioner för både barn och lärare som vill lära sig mer om olika digitala verktyg och programmering.

Råd och stöd till dig som känner dig orolig
eller behöver mer information:

BRIS  Har information och tips för dig som känner dig orolig för till exempel Coronaviruset.
BRIS ger råd och stöd till både barn, unga och vuxna som behöver mer information eller hjälp i olika situationer, från internetproblem till problem i hemmet eller skolan. 

den 8 april 2020