Lånekort och lånevillkor

Lånekort
Kortet är gratis. Ta med fotolegitimation när du skaffar lånekort och pinkod. Kortet är en värdehandling som ska spärras vid eventuell förlust.

Ny låntagare
Är du ny låntagare kan du fylla i formuläret Ny låntagare.

Observera! Vi rekommenderar inte att du använder onlineformuläret om du har skyddade personuppgifter. Uppsök ditt bibliotek så hjälper vi dig.

Läs mer om hur Emmaboda bibliotek hanterar dina personuppgifter.

Barn och lånekort
När barn i Emmaboda kommun börjar i förskoleklass skrivs det ut ett lånekort till varje elev. Kortet förvaras på biblioteket och används vid klassbesök. Målsmän får i samband med detta en blankett att skriva under där de godkänner att barnet får ett lånekort och att de ansvarar för sitt barns låneböcker. 

Reservation
Du kan beställa/reservera böcker och andra medier gratis. Med lånekort och pinkod kan du själv beställa från bibliotekets hemsida.

Inköp och fjärrlån
Du kan föreslå att biblioteket köper en bok eller film som biblioteket saknar. Emmaboda bibliotek fjärrlånar från andra bibliotek. Fjärrlån inom Sverige är gratis och utanför Sverige betalar du den faktiska kostnaden.

Information om fjärrlån

Personuppgiftspolicy för fjärrlån och inköpsförslag

Lånetid
Lånetiden är i allmänhet 28 dagar. Om två låntagare eller fler står i kö är lånetiden 21 dagar.

Film 
Lånetiden för våra DVD-filmer är 7 dagar. Du måste vara 15 år för att få låna film. Du kan även låna strömmad film genom Viddla.

Förseningsavgifter
Förseningsavgifter tas ut på böcker och annat som lånats på vuxenkort. Förseningsavgiften är 20 kr per lånetillfälle. För böcker och tidskrifter utgår avgiften efter 14 dagars försening. För filmer och fjärrlån efter tre dagars försening. Om boken/mediet är reserverat utgår avgiften efter 3 dagar.

Räkning
Om du inte lämnar tillbaka dina lån får du en räkning, med förseningsavgift på 50 kronor och schablonsumman på boken/mediet. Återlämnas boken/mediet betalas endast förseningsavgiften. Barn och ungdom under 16 år är befriade från förseningsavgiften på 50 kronor.

Lånestopp och förstörda medier
Du får inte låna om du har en räkning eller en skuld på 50 kronor eller mer. Förlorade eller förstörda böcker och andra medier ersätts enligt nedan:

Dvd: 500 kr
Fjärrlån: 500 kr
Vuxenmedier: 300 kr
Barnmedier: 200 kr
Pocketböcker: 100 kr

Tidskrift: 50 kr

Övertidsvarning
Du kan få övertidsvarning med e-post tre dagar innan lånetiden går ut.

Logga in
Med ditt lånekortsnummer och en pinkod som du får från biblioteket kan du logga in på vår hemsida och reservera böcker samt hantera dina lån.

Mina sidor kan du se vad du har lånat och låna om det, reservera böcker och du kan även göra egna listor med vad du har läst, vill läsa och sätta betyg.

Om du är under 18 år

Om du är under 18 år behövs vårdnadshavares underskrift för att få ett bibliotekskort hos Emmaboda bibliotek.

Fyll i den digitalt och skicka in, eller skriv ut den, fyll i den och sedan lämna in på ditt bibliotek.