Lena Peterson Engseth (1962-)

Lena Peterson Engseth växte upp i Emmaboda, Småland. Efter universitetsstudier i Lund (arkeologi, historia och etnologi) arbetade Lena som biblioteksassistent i hemkommunen. Parallellt ägnade hon sig åt lokalhistorisk och genealogisk forskning; gav kurser i släkt- och hembygdsforskning, skrev artiklar till och redigerade den årliga hembygdsboken I Dackebygd.  

2008 flyttade Lena till USA där hon bor med sin amerikanske make, konstnären Martin Engseth, utanför Cornucopia, Wisconsin, vid Lake Superiors södra strand.

 

Publicerat:

Vilhelm Moberg och kvinnorna – tankar och citat om dikt och verklighet, 1996

Vilhelm Moberg, släkten och släktet – tankar och citat om dikt och verklighet, 1998

Vilhelm Moberg, barnet och barndomen – tankar och citat om dikt och verklighet, 2009

Tre skrifter som utifrån tre olika teman behandlar vad Vilhelm Moberg ofta beskrev och berörde i sin diktning. Utgivna av Kulturnämnden/Bildningsnämnden, Emmaboda kommun

Gräspoesi – i stråskog och tuvkrets, 2016

En bok som kom till efter många års samlande av poetiska strofer relaterade till gräs.

I det som med ens har blivit högt gräs – Dikter / In What Suddenly Has Become Tall Grass – Poems, 2017

En diktsamling med fenologiska iakttagelser från det boreala landskapet nära Lake Superior och från sydöstra Småland. Dikterna presenteras parallellt på svenska och engelska. Samlingen är illustrerad av Martin Engseth.

Ord i färg – naturpoetiska betraktelser, 2021

En omfattande ”exempelsamling” som presenterar färger förekommande i första hand i svensk naturlyrik.