På gång för barn och unga

Här hittar du Emmaboda biblioteks programverksamhet, evenemang och aktiviteter för barn och unga.

Under 2020 fick barnavdelningen på Emmaboda bibliotek större utrymme och en plats för ungdomar har skapats i det gamla referensrummet som nu heter "Bodaboda".

Barnavdelningen kallas "Barnboda" och är för barn 0-6 år.

Barnaavdelning
Barnavdelingen - Barnboda för barn 0-6 år och den nya scenen.