Sexualitet, samtycke och relationer

I de nya läroplaner som börjar gälla hösten 2022 är kunskapsområdet "Sexualitet, samtycke och relationer" betonat. Det är en vidareutveckling av tidigare sex- och samlevnadsundervisning och ska finnas med ämnesövergripande.

Kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer handlar om identitet, hälsa, jämställdhet, normer, sexualitet och relationer. Det ska finnas med i arbetet under hela grund- och gymnasieskoltiden.

Arbetet med kunskapsområdet ska "främja elevernas hälsa och välbefinnande" och "bidra till förståelse för egna och andras rättigheter". Det ska också omfatta "kunskaper om maktstrukturer kopplade till kön och hedersrelaterat våld och förtryck" och "utveckla elevernas kritiska förhållningssätt till framställningar av relationer och sexualitet i olika medier och sam­manhang, bland annat i pornografi". På så sätt har området en källkritisk aspekt, och ska bidra till att stärka elevernas förmåga att "göra medvetna och självständiga val".

Här nedan hittar du boktips först för dig som lärare, sedan för arbete med äldre elever och med yngre elever.

Läs mer om Sexualitet, samtycke och relationer på Skolverkets sida om kunskapsområdet.Boktips för lärare

 1. Samtyckesdynamiker

  Undertitel: sex, våldtäkt och gråzonen däremellan
  Av: Gunnarsson, Lena
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2020
  Klassifikation: Sexologi
  Finns som: Bok
 2. Sex, sexualitet & sexologi

  Av: Borgström Petrovic, Hanna
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2021
  Klassifikation: Sexologi
  Finns som: Bok
 3. Porrsnacket

  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2021
  Klassifikation: Sexologi
  Finns som: Bok
 4. Värsta bästa svårsnacket

  Undertitel: om porr, sex & samtycke
  Av: Dufva, Maria
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2021
  Klassifikation: Sexologi
  Finns som: Bok
 5. Värsta bästa tonåren

  Av: Dufva, Maria
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2022
  Klassifikation: Ungdomspsykologi
  Finns som: BokBoktips för äldre elever

 1. Världens viktigaste bok

  Undertitel: om kroppen, känslor och sex
  Av: Simonsson, Nathalie
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2012
  Klassifikation: Ungdomspsykologi
  Finns som: Bok
 2. Snacka om oskulden!

  Av: Chavez Perez, Inti
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2020
  Klassifikation: Sexologi
  Finns som: Lättäst
 3. Värsta bästa svårsnacket

  Undertitel: om porr, sex & samtycke
  Av: Dufva, Maria
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2021
  Klassifikation: Sexologi
  Finns som: Bok
 4. Värsta bästa tonåren

  Av: Dufva, Maria
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2022
  Klassifikation: Ungdomspsykologi
  Finns som: Bok
 5. Queera tider

  Undertitel: hbtqi då och nu
  Av: Summanen, Edward
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2021
  Klassifikation: Könsrollsfrågor
  Finns som: Bok
 6. Sex med mera

  Av: Dahlén, Sandra
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2002
  Klassifikation: Sexologi
  Finns som: Bok
 7. Respekt

  Undertitel: en sexbok för killar
  Av: Chavez Perez, Inti
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2018
  Klassifikation: Sexologi
  Finns som: Bok
 8. Respekt

  Undertitel: en sexbok för killar
  Av: Chavez Perez, Inti
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2021
  Klassifikation: Sexologi
  Finns som: Lättäst
 9. Boken för dig som är tjej

  Undertitel: Ellen och Ninas guide till puberteten
  Av: Brochmann, Nina
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2020
  Klassifikation: Gynekologi och obstetrik
  Finns som: Bok
 10. Fakta om HBTQ

  Av: Lundborg, Linnea
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2021
  Klassifikation: Könsrollsfrågor
  Finns som: Bok
 11. Fakta om sex

  Av: Chavez Perez, Inti
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2021
  Klassifikation: Sexologi
  Finns som: Bok
 12. Jag och du

  Av: Chavez Perez, Inti
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2017
  Klassifikation: Sexologi
  Finns som: LättästBoktips för yngre elever

 1. Stopp! Min kropp!

  Av: Backberg, Henrik
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2020
  Klassifikation: Sexologi
  Finns som: Bok
 2. Familjeboken

  Av: Summanen, Edward
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2015
  Klassifikation: Gynekologi och andrologi
  Finns som: Bok
 3. Göra barn

  Undertitel: så går det till
  Av: Fiske, Anna
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2020
  Klassifikation: Gynekologi och andrologi
  Finns som: Bok
 4. Bak & fram

  Undertitel: om kroppen
  Av: Fiske, Anna
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2021
  Klassifikation: Anatomi
  Finns som: Bok
 5. Känsloboken

  Undertitel: för dig som går på lågstadiet
  Av: Ahangaran, Reyhaneh
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2020
  Klassifikation: Känsla|Känslor, känsloreaktioner
  Finns som: Bok
 6. Ska det kännas så här?

  Undertitel: och andra svåra frågor
  Av: Ahangaran, Reyhaneh
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2021
  Klassifikation: Känsla|Känslor, känsloreaktioner
  Finns som: Bok
 7. Jag är Linus

  Undertitel: en pojke med snippa
  Av: Gisslow, Camilla
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2017
  Klassifikation: Bilderböcker och kapitelböcker på svenska för små barn
  Finns som: Bok
 8. Jag är Bella

  Undertitel: en flicka med snopp
  Av: Gisslow, Camilla
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2018
  Klassifikation: Bilderböcker och kapitelböcker på svenska för små barn
  Finns som: Bok
 9. Jag är Tintin och Elsa

  Undertitel: både en pojke, en flicka eller mittemellan
  Av: Gisslow, Camilla
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2018
  Klassifikation: Bilderböcker och kapitelböcker på svenska för små barn
  Finns som: Bok
 10. Hur görs bebisar?

  Av: Silverberg, Cory
  Språk:
  Svenska Engelska
  Publiceringsår: 2014
  Klassifikation: Gynekologi och andrologi
  Finns som: Bok
 11. Vem är du?

  Undertitel: en bok om tolerans
  Av: Stalfelt, Pernilla
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2014
  Klassifikation: Etik
  Finns som: Bok