Studerande

Kurslitteratur
På biblioteket kan du få hjälp med att hitta kurslitteratur. Om du inte hittar vad du söker hos oss så kan vi beställa fjärrlån från andra bibliotek. Våra regler för fjärrlån hittar du här.

På biblioteket finns artikeldatabaser med artiklar från dagstidningar och vissa tidskrifter. Söker du vetenskapliga artiklar kan vi beställa från andra bibliotek. Det är i vissa fall förenat med en kostnad.

Hjälp med informationssökning
De flesta studier kräver att man själv kan söka och värdera information. Om du behöver hjälp med att söka information kan du kontakta biblioteket och boka tid för personlig vägledning i informationssökning. Vi visar hur du söker bland våra böcker och artiklar och hur du kan söka hos andra bibliotek. 

Kontakt:

Gustaf Ljungström
gustaf.ljungstrom@emmaboda.se
0471-24 92 10

Åsa Svensson:
asa.svensson@emmaboda.se
0471-24 92 05