Surfplattor

Nu finns det möjlighet för dig som har lånekort hos bibliotek i Emmaboda kommun att låna surfplattor. Surfplattorna är installerade med en rad olika appar för dig som vill lära dig språk läsa tidningar och tidskrifter samt titta på film.

Låneregler

  • Surfplattorna lånas ut mot uppvisande av lånekort.
  • Personalen hjälper dig att mata in PIN-koden ifall surfplattan skulle kräva det.
  • Surfplattorna får inte lämna bibliotekets lokaler. Surfplattorna lämnas tillbaka till informationsdisken när du är färdig med dem. Surfplattorna är stöldskyddsmärkta och går att spåra.
  • Det är förbjudet att ändra på surfplattornas inställningar. Det inkluderar nedladdning av andra appar än de som är förinstallerade.
  • Det är förbjudet att besöka pornografiska hemsidor.