Ordningsregler på skolbiblioteken i Emmaboda kommun

Skolbiblioteket ska vara en trygg och lugn plats för både elever och personal. Här ska du kunna få arbetsro. Det betyder att:

Vi visar respekt mot varandra, och använder ett respektfullt språk.

Vi hanterar varandra, lokalerna, möbler och böcker varsamt.

Vi skriker, springer, bråkar eller vandaliserar inte.

Vi använder hörlurar för att lyssna på mobil, dator och liknande.

Vi respekterar personalens saker och utrymmen.

Vi respekterar tillsägelser från personalen.

Om du inte följer de här reglerna kan du inte vara här. Då kan du bli ombedd att lämna biblioteket. Vid upprepade eller grova regelbrott kan du stängas av helt från att vistas här. Då kontaktas även mentorer, rektorer och vårdnadshavare.

Skrivet av: Anders Petersson den 25 maj 2022