Personuppgiftspolicy och riktlinjer för fjärrlåneansökningar och inköpsförslag.

Personuppgiftspolicy
Biblioteken i Emmaboda behöver dina personuppgifter för att kunna reservera ansökan eller förslaget åt dig. Genom det här formuläret skickas dina personuppgifter; namn, lånekortsnummer och e-postadress till bibliotekets e-post.

Dessa uppgifter raderas var tredje månad för fjärrlån och så fort du har fått boken vid inköpsförslag.

Nya riktlinjer för fjärrlån
Från och med den 31 maj 2019 blir det ingen mer organiserad transport mellan biblioteken utan vi får skicka varje fjärrlån som paket med posten. Det betyder mycket extra jobb och högre transportkostnader. De tre länen håller på att arbeta fram ett nytt avtal men det blir troligtvis inte färdigt förrän under hösten.

För dig som studerar gäller inte dessa riktlinjer. Studerande fjärrlånar som vanligt.

Under en period måste vi därför ändra på vår fjärrlånspolicy enligt följande:

  • Vi kan tyvärr inte återlämna material ni lånat i annan kommun
  • Vi måste tyvärr begränsa antal fjärrlån per person till fyra aktiva lån åt gången
  • Inga fjärrlån av populärlitteratur nyare än två år
  • Inga lån av många titlar av samma författare till evenemang eller dylikt: författarbesök, bokcirklar, bokprat
  • Vi fjärrlånar inte böcker som finns i vårt bestånd, det inkluderar våra e-medier.

Mer information om fjärrlån hittar du här.