Personuppgiftspolicy och villkor för fjärrlåneansökningar och inköpsförslag.

Personuppgiftspolicy
Biblioteken i Emmaboda behöver dina personuppgifter för att kunna reservera ansökan eller förslaget åt dig. Genom det här formuläret skickas dina personuppgifter; namn, lånekortsnummer och e-postadress till biblioteket.

Dessa uppgifter raderas var tredje månad för fjärrlån och så fort du har fått boken vid inköpsförslag. 

Emmaboda biblioteks personuppgiftspolicy.

Villkor för fjärrlån
1: Lånetid. Lånetiden bestäms av biblioteket fjärrlånet är beställt ifrån och kan i hög grad variera. Du kan se dina lånetider på kvittot du får när du lånar boken eller på Mina sidor på Emmaboda biblioteks hemsida.

2: Omlån. Som låntagare kan du inte själv låna om fjärrlån. Kontakta Emmaboda bibliotek så hjälper vi dig med detta. Går boken inte att låna om, så måste den återlämnas så snart som praktiskt möjligt.

3: Kostnad. Fjärrlån är gratis för våra låntagare, biblioteket står för kostnaderna.

4: Om boken inte kommit i tid. Det är ditt ansvar som låntagare att kontakta Emmaboda bibliotek för att få besked om hur det går med ditt fjärrlån. Ibland har biblioteken vi lånar böcker ifrån kö på den aktuella boken och ibland medger de inte fjärrlån.

5: Återlämning. Fjärrlån från biblioteken i Emmaboda återlämnas till något av biblioteken inom Emmaboda kommun. Vi kan inte ta emot fjärrlån från bibliotek utanför kommunen.

6: Ersättning vid förlust. Bryter du mot lånetidreglerna eller om boken skadas i din vård kan du bli ersättningsskyldig. Avgiften för ej återlämnade eller skadade fjärrlån är 500:-.

7: Ej hemlån. Särskilda lånevillkor kan gälla för vissa fjärrlån. Det kan förekomma att boken endast får läsas på plats på biblioteket.

Emmaboda bibliotek fjärrlånar inte
1: Filmer eller annat material vars licenser är bundna till ett visst bibliotek.

2: Periodika och tidskrifter. Hela nummer fjärrlånas inte. Undantaget enskilda artiklar som kan beställas eller skrivas ut ifrån tidningens hemsida. För vetenskapliga artiklar hänvisas du till universitetsbibliotek. Kom gärna med förslag om det finns någon tidskrift du tycker biblioteket ska prenumerera på.

3: Nyutkommet material. Dessa hänvisas i regel till den ansvarige för inköpsförslag.