Flera sätt att läsa

Alla barn behöver böcker. Men alla böcker passar inte alla barn. Därför finns det anpassade böcker i olika format.

Vi har:

  • Talböcker.
  • Böcker med CD-skivor som man kan lyssna och läsa samtidigt.
  • Böcker med QR-koder.
  • Taktila böcker som man kan se och känna.
  • Böcker med teckenspråk.
  • Tvillingböcker - böcker som är skrivna på två olika språk.

Genom appen Legimus kan du låna tal- och punktskriftsböcker. Kontakta biblioteket om du vill veta mer.

Hos Dyslexiförbundet FMLS finns också mycket information om man vill veta mer om dyslexi