Personuppgifter och GDPR

Information kring hanteringen av personuppgifter

För att kunna fullfölja vårt avtal med dig som låntagare och användare av våra tjänster behöver biblioteken i Emmaboda kommun spara och behandla dina personuppgifter. De uppgifter vi behandlar är ditt namn, personnummer, kontaktuppgifter (adress, telefonnummer och e-postadress) och ett ID-nummer i vårt datasystem. Vi behandlar aldrig fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för vår verksamhet.

De personuppgifter vi behandlar har vi fått från dig som låntagare när du registrerade dig som låntagare på biblioteket. Uppdatering av vissa personuppgifter kommer från befolkningsregistret SPAR. Du kan bara bli låntagare hos Emmaboda bibliotek om du godkänner att vi behandlar dina uppgifter. Dina personuppgifter sparas så länge du lånar på något av biblioteken i Emmaboda kommun. Om du inte har lånat något på fem år, raderas dina uppgifter ur vårt system.

Vi tillämpar alltid gällande personuppgiftslagstiftning när vi behandlar dina personuppgifter. Den rättsliga grunden för vår behandling är avtal med den registrerade låntagaren. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med personer som arbetar i vår verksamhet samt de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullfölja våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med andra, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

För biblioteksverksamhet gäller sekretess enligt 40 kap. 3 § Offentlighets- och sekretesslagen för uppgifter i register om enskilda personers lån, reservationer eller andra former av beställningar.

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag. Du har i vissa fall även rätt att få dina uppgifter rättade, raderade eller begränsade. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på biblioteket@emmaboda.se eller 010-3531200.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen är Bildningsnämnden Emmaboda kommun. Du kontaktar dem enklast genom e-post kommunen@emmaboda.se eller telefon 010-3531200.

Emmaboda kommun har även ett dataskyddsombud som du kan vända till genom att ringa 0481-452 30 eller skicka e-post till dataskyddsombudet@nybro.se


Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter kan du klaga hos tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen.) Kontaktuppgifter hittar du på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida www.imy.se


Hos Integritetsskyddsmyndigheten hittar du även mer information om bland annat dataskyddsförordningen och dina rättigheter.

För dig med skyddade personuppgifter

För dig med skyddade personuppgifter gäller delvis andra regler. Då biblioteken i Emmaboda kommun inte har tillgång till information om vem som har skyddade personuppgifter eller inte, så är det upp till den enskilde låntagaren att informera biblioteket om detta. Om du skapar ett konto hos biblioteken i Emmaboda kommun så kommer vi endast registrera kontot på ditt personnummer.

Vi vill gärna ha en e-postadress för att kommunicera med dig.