Våra bokcirklar

Att läsa och diskutera en bok tillsammans med andra ger läsupplevelsen ytterligare en spännande dimension.

Bibliotekets egna bokcriklar samlas ett antal gånger per termin. Håll utkik i evenemangskalendern!

Har du frågor eller vill anmäla dig: 
Åsa Svensson på asa.svensson@emmaboda.se  eller 0471-24 92 05

Ella Andrén på ella.andren@emmaboda.se eller 0471-24 92 04