Talböcker - Legimus

Legimus

Det finns alternativ för dig som inte kan läsa tryckta böcker.

Talböcker på skiva eller via Legimus

Talböcker framställs för personer med läsnedsättning i enlighet med 17 § i upphovsrättslagen. 

  1. TALBÖCKER PÅ SKIVA. Man kan lyssna på talböcker som är skivor som spelas upp i en så kallad Daisy-spelare. Daisy spelaren liknar en cd-spelare men är mycket lättare att använda eftersom den är framtagen speciellt för personer med synnedsättning. På Emmaboda bibliotek finns att låna en så kallad Daisy-spelare för att prova och se hur den fungerar.
  2. TALBÖCKER PÅ NÄTET. Man kan även registrera sig på Legimus.se och ladda ner och lyssna på böcker. Legimus drivs av Myndigheten för tillgängliga medier (MTM.) Du kan även lyssna via Legimus appen.

Talböcker finns tillgängliga på olika språk via appen Legimus då du kan lyssna direkt i webbläsaren eller via dator.

Fråga personalen så visar vi hur du kan börja läsa.
Mer om hur du kan läsa direkt i webbspelaren :
 Länk

Vad är en talbok och vad är skillnad mot en ljudbok?

  • Talböcker görs för dig som har en läsnedsättning, med stöd av Upphovsrättslagen. Talböcker görs i Daisy-format, det betyder att du kan bläddra, söka, och sätta bokmärken i dem. En del av talböckerna innehåller både tal och text, då kan du se text och bilder på datorskärmen samtidigt som du lyssnar.
  • Ljudböcker är inlästa böcker som vem som helst kan köpa i vanliga handeln.

Vem kan låna talböcker?

Talböcker kan lånas av dig som har en läs och skrivsvårighet. 

Hur kommer jag igång?

Ta kontakt med ditt närmaste bibliotek så hjälper vi dig att komma igång. Är du under 18 år måste målsman vara med när du registrerar dig för tjänsten eller så kan du fråga din skola.

Registrering av talbokslåntagare

För att registrera dig som talbokslåntagare måste du ha en läsnedsättning. När du registreras ingår du i ett avtal och därför måste du besöka biblioteket med din legitimation och ha en epostadress där dina inloggningsuppgifter skickas. Samtidigt som du får kontot berättar biblioteket för dig vad det innebär att låna talböcker och hur du kan läsa. För personer under 18 år gäller följande:

Minderåriga låntagare under 18 år

Är du under 18 år måste vårdnadshavare vara med när du registrerar dig för tjänsten, eller skrivit på avtalet som tas med till biblioteket. Den som registrerar sig måste kunna hantera egen nedladdning och ett konto med en e-postadress och lösenord.

Direktlänkar till Legimustjänster:

-Låna talböcker
-Hämta Legimus appen 
-Legimus och nya talböcker  

LÅNA BÖCKER PÅ PUNKTSKRIFT

braille

Du som har en synnedsättning och läser punktskrift kan bli låntagare direkt genom att kontakta Punktskriftsutlåningen och ansöka om ett konto för att låna böcker på punktskrift.

Telefon: 040-653 27 

LEGIMUS AVTAL

mapp


Gå till  Legimus Avtalet för talboksanvändare.
Du kan läsa avtalet innan ditt besök eller få informationen när du registrerar dig på biblioteket.