Talsyntes - instruktioner

Bibliotekets hemsida är utrustad med talsyntes. Det innebär att du kan få text och information markerad och uppläst av en digitaliserad röst.

Så fungerar talsyntesen


1: Högt upp på sidan finns ikonen för talsyntesen. Tryck på ikonen för att läsa upp all text på sidan du befinner dig på.

Talsyntes ikon

2: För att läsa upp en särskild del av texten så måste du markera texten med hjälp av ditt pekdon. En mindre variant av spelaren dyker då upp.

talsyntes liten ikon

3: När talsyntesen spelas upp utökas ikonen enligt nedan. Talsyntesens uppspelare ger dig möjlighet att; pausa uppläsningen, justera ljudvolymen, ändra talsyntesens inställningar samt ladda ned den upplästa texten som en mp3-fil.

Talsyntes utökad ikon

4: I talsyntesens inställningnar kan du göra diverse ändringar, till exempel textens färg och storlek samt talsyntesens uppläsningshastighet.