Tillgänglighetsredogörelse

Om webbplatsen

Välkommen till Emmaboda biblioteks officiella webbplats. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Här beskrivs hur bibliotek.emmaboda.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Tillgänglighet för Emmaboda biblioteks webbplats

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Här beskrivs kortfattat webbplatsens innehåll  och tillgänglighet, du hittar även information hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister i webbplatsens tillgänglighet.

Hitta och navigera på webbplatsen

Webbplatsen innehåller längst upp en ”Huvudmeny” där du kan navigera dig till olika delar av webbplatsens innehåll. Du kan även söka innehåll på huvudmenyns sida ”A-Ö” där allt innehåll finns i alfabetisk ordning. På mobila enheter kan huvudmenyn visas som en cirkel med ett plus i, när du klickar på den öppnas huvudmenyns alla länkar.

Under huvudmenyn finns ett sökfält där du kan söka i bibliotekets bestånd.  Övanför varje sidas Rubrik finns  "Lyssna"-knappen för talsyntesmöjligheter där du kan lyssna på sidans text. Du kan även markera en text på sidan som du vill lyssna på, då kommer talsyntessymbolen upp och du klickar på den för att lyssna.

Startsida och Huvudmeny :

Sökfältet -  högst uppe på sidan – Du kan söka inom Emmaboda biblioteks bestånd: böcker, filmer, ljudböcker på CD, tidskrifter, samt digitala böcker och tidskrifter.
När du har gjort en sökning och fått en träfflista kan du förfina din sökning med hjälp av filtren som visas till höger.

Våra bibliotek – här finns information om biblioteken, adresser, telefonnummer, tillgänglighet, öppettider, biblioteksplan och information om bibliotekets tjänster på engelska.

Våra skolbibliotek - här finns information om skolbiblioteken. Vilhelm Mobergsgymnasiets sida tillhandahåller även en del information om informationssökning och referenshantering. 

Bibliotekets tjänter – information om bibliotekets många olika tjänster och serviceområden, vad du kan låna på biblioteket, hur du kan låna och tips på olika sätt att läsa. Information om hur du kan skaffa lånekort, om lånevillkor och hur dina personuppgifter hanteras.

E-biblioteket – här hittar du information om databaser och hur du kan låna digitala tidningar, tidskrifter samt strömmande filmer. Det finns även vägledning i hur du kan öppna/ladda ner e-böcker och lyssna på e-ljudböcker.

Barn och unga – Flera sätt att läsa, lästips för barn, unga och föräldrar.

Vad ska jag läsa – här finns lästips för alla åldrar, HBTQ litteratur och långserier samt presentation av nya e-medier.

Kalender – här hittar du bibliotekets evenemang, arrangemang och utställningar.

Mina sidor – här kan du logga in för att reservera material, se dina lån och låna om. Du kan även göra egna läslistor och lägga till favoriter.

A-Ö - här hittar du allt publicerat webblatsmaterial. Sorterat i bokstavsordning.

Sidfoten längst ner på sidan innehåller länkar till kontaktuppgifter, bibliotekets Facebook- och Instagramsida och kontaktinformation till Emmaboda bibliotek.

Anpassa webbplatsen

Med hjälp av din webbläsares inbyggda funktioner kan du ändra storlek på texten på webbplatsen. I många webbläsare gör man detta enklast genom att hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på mushjulet. På Mac-datorer kan man trycka cmd//kringla/äpple+ så förstoras sidan. På nyare modeller kan man använda gester som “nyp” eller “tryck med två fingrar” för att zooma.

Talsyntes

Webbplatsen är utrustad med talsyntes. En funktion som kan läsa upp webbplatsens innehåll med hjälp av en digitaliserad röst. För att använda talsyntesen markerar du antingen textstycket du vill ha uppläst och trycker på ikonen för talsyntesen. På de flesta sidor på webbplatsen finns även iknonen för talsyntensen högt upp på sidan. I detta fall läses hela sidan upp i talsyntesen.  

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen eller behöver innehåll som inte är tillgängligt?

Om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss eller kontakta oss på följande sätt:

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig serviceVi är medvetna om att i nuläget innehåller webbplatsen visa brister, men vi arbetar kontinuerligt med att upprätthålla och förbättra det. 
- Några få informationsdelar öppnas i PDF.
- Kontrastproblem med vissa länkar.
- Kan förekomma problem i autoifyllnad i en del formulär. Av integritetsskäl tittar vår leverantör inte på detta.  

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

-Skicka epost till biblioteket@emmaboda.se 

-Fyll i formuläret 

Hur vi testat webbplatsen

Vår leverantör har följt WCAG 2.1 AA vid utveckling och design av webbplatsen.
Vi har uppskattat tillgängligheten utan granskning.
Senaste bedömningen gjordes den 18 september 2020.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.  

 

Webbplatsen publicerades den 29 maj 2019

Senast uppdaterad den 25 april 2022