Barn och internet

Barn och internet
Internet är en stor del av barnens vardag. Mycket är lärorikt, roligt och utvecklande men det finns också saker att tänka på. Vi vill tipsa om några bra sidor om barn och internet.

 

 

 

 

Sök

Emmaboda bibliotek:
Box 67, 361 21 Emmaboda
Besöksadress: Götgatan 6       
Telefon: 0471-24 92 00 
Fax: 0471-24 92 01
E-post: biblioteket@emmaboda.se
 

Emmaboda bibliotek