Läsa högt

HögläsningBöcker utvecklar barns språk, ordförråd och fantasi! Med rim, ramsor och visor hjälper man det nyfödda barnet att höra rytmen i språket.

Enklare pekböcker hjälper barnet att sätta ord på vardagliga saker. Ju mer innehållsrika böckerna är blir desto mer utvecklas språk och ordförråd. Förmågan att uttrycka sig ökar, fantasin väcks och förmågan att förstå vad andra menar och varför de handlar som de gör blir större.

Fortsätt att läsa högt för ditt barn även när det lärt sig läsa själv! 

Johan Unenge har mångårig erfarenhet som författare och illustratör. 2011 och 2012 hade han uppdraget att vara Sveriges första Läsambassadör för att främja barns- och ungas läsning. Han menar att: "Bästa sättet att skaffa sig ett använbart språk är genom läsning. Läser du som ung ökar chansen att du som vuxen kan göra dig förstådd, men också att du kan förstå, tolka och reflektera kring vad som skrivs i massmedia och att du kan argumentera för din sak." (http://www.läsambassadören.se/)

Här är Johan Unenges tipslista för föräldrar:

1) Läs högt för barnen i sängen. Man blir aldrig för gammal för högläsning.

2) Läs själv, det kan smitta. Förebilder kan vara skillnaden.

3) Ta reda på böcker om dina barns hobby. Det finns böcker om allt!

4) Faktaböcker är också böcker. Glöms lätt bort. Här brukar killarna haka på.

5) Serier är också läsning. Äntligen börjar det bli accepterat.

6) Skriv med era barn. Köp ett tomt häfte på semestern. Skriv om en dag var.

7) Skaffa ljudböcker till bilen. Lika effektivt som tystläsning. All forskning är överens om detta.

8) Hur ofta är ni på biblioteket? Gör en upptäcktsfärd dit och upptäck något för alla.

9) Inse att de inte kommer sluta spela dataspel. Det är helt enkelt för kul.

10) Tunna böcker är mindre avskräckande. Biblioteken har ofta en hel avdelning med lättläst.

Sök

Emmaboda bibliotek:
Box 67, 361 21 Emmaboda
Besöksadress: Götgatan 6       
Telefon: 0471-24 92 00 
Fax: 0471-24 92 01
E-post: biblioteket@emmaboda.se
 

Emmaboda bibliotek