Läsa på flera sätt

Biblioteket har många olika varianter av böcker att erbjuda, till exempel ljudböcker, e-böcker, talböcker, storstilsböcker, punktskriftsböcker och lättlästa böcker.

Talböcker är speciellt gjorda för dig som har svårt att läsa vanliga böcker på grund av till exempel synskada, dyslexi eller något annat läshinder.

MTM (Myndigheten för tillgängliga medier) har ett stort digitalt bibliotek av talböcker som du som har en läsnedsättning själv kan få tillgång till. Det biblioteket heter Legimus.

Med hjälp av appen Legimus kan du också lyssna på talböcker i din mobil. 

Ta kontakt med biblioteket så hjälper vi dig att komma igång. Är du under 18 år måste målsman vara med när du registrerar dig för tjänsten. 

Sök

Logga in

Hjälp
Emmaboda bibliotek:
Box 67, 361 21 Emmaboda
Besöksadress: Götgatan 6       
Telefon: 0471-24 92 00 
Fax: 0471-24 92 01
E-post: biblioteket@emmaboda.se
 

Emmaboda bibliotek